Vår idé

Folk You är en ideell ungdomsorganisation för oss som verkar inom folk- och världsmusik, -dans och hantverk i Sverige med influenser från alla världens länder. Med folklig musik, dans och hantverk stöttar vi ungas organisering för att bygga ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Genom ung folklig kultur vill vi ge en röst och möjligheter åt unga människor!

Varför ska vi ungdomar organisera oss och hur kan det påverka samhället?
Vi tror att folkligt kultur, dans, musik och hantverk är ett bra sätt att förstå det fina med integration, mångfald och att vi genom folklig kultur kan lära känna varandra, inspireras av våra olika kulturer och skapa något nytt. Utan influenser från andra länder hade till exempel folkmusiken i Sverige sett helt annorlunda ut. 

Vad gör Folk You?
Stöttar våra medlemsföreningar genom bidrag och kunskapsutbyte. Allt handlar inte om pengar. Ofta behöver unga ideella föreningar stöd med annat som tar tid, till exempel att skriva ansökningar, ta fram årsmöteshandligar, att starta bankkonto eller bara någon att bolla idéer med. Sånt och mer kan Folk You hjälpa till med, det är bara att höra av sig till oss med tankar, frågor och funderingar.

Är du ung och vill ha tips om utbildningar, kurser, föreningar eller festivaler? Då kan du fråga oss.

Bakgrund
Folk You startade som ett initiativ från RFoD – riksförbundet för folkmusik och dans år 2012. Vi blev självständiga år 2016 och har sedan dess jobbat för att utveckla vår organisation. År 2017 fick vi vårt första stöd från MUCF – myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och kan nu driva verksamhet med anställda och fasta stöd till våra medlemsföreningar!