Samarbeten

Folk You finns för främja barn och ungas utövande inom folk-, världsmusik och -dans samt slöjd och hantverk. Ibland är det bästa sättet att göra detta genom att stötta andra organisationer i deras projekt. Folk You kan gå in i samarbete med andra organisationer om det är stärkande för barn och unga inom genren och/eller om det utökar Folk Yous nätverk och kan leda till fler framtida projekt tillsammans.

Utöver stöttande samarbeten är Folk You medlem i ett flertal organisationer som på olika sätt verkar för det ideella kulturlivet i Sverige.

Är din förening eller organisation intresserad av att samarbeta med Folk You? Ta kontakt med vår kommunikatör. Kontaktuppgifter hittar du HÄR.

Samarbetsorganisationer år 2021:

AX – Kulturorganisationer i samverkan
AX är en samarbetsorganisation för i Sverige verksamma, rikstäckande organisationer aktiva inom amatör- och deltagarkultur. Folk You är medlemmar i AX.

MAIS – Musikarrangörer i samverkan
MAIS är ett samarbetsorgan för riksförbund inom musikområdet som företräder ideellt organiserade och fria musikarrangörer över hela landet. Folk You är medlemmar i MAIS.

Kulturens Bildningsverksamhet
Kulturens Bildningsverksamhet är ett studieförbund för, av och med kulturutövare. Det är ett religiöst och partipolitiskt obundet studieförbund som verkar för att främja demokratiska värden och ett starkt föreningsliv i folkbildningens anda.


Under 2021 har Folk You även genomfört kortare samarbeten med

Göteborg Folk Festival

Ethno Sweden Experience

Norrköpings Folkmusikfestival