Styrdokument Folk You

Regler, avtal mm som föreningen är bundna till
Organisationsnummer 802494-1786

Arbetsgivarorganisation

Folk You är medlemmar i arbetsgivarorganisationen IDEA. www.ideella.se

Kollektivavtal

Folk You är bundna till tjänstemannaavtalet med Unionen som motpart, via IDEA.

Pension och personalförsäkringar

ITP

Försäkringar

Folk You har volontärförsäkring hos Trygghansa via IDEA
Folk You har VD-försäkring hos Trygghansa via IDEA

Medlemskap

Folk You är medlem i följande organisationer:

  • Kulturens www.kulturens.se
    • Folk You ingår varje år ett avtal med kulturens där man upprättar en gemensam handlingsplan för nästkommande år. 
  • ax

Bankkonto

Folk You har Swedbank som bank, föreningserbjudandet.

Två betalkort utställda till anställda

Swish: 123 320 0649
Bankgiro: 119-2103

Nuvarande arvodesnivåer Styrelse

750 kr* för deltagande i fysiskt styrelsemöte under 2020.
350 kr* för deltagande i digitalt- eller telefonmöte under 2020.

Nuvarande arvodesnivåer Valberedning
Varje person i valberedningen med en summa om 2000kr från och med 2020.