Styrdokument Folk You

Styrdokument Folk You

  • Regler, avtal mm som föreningen är bundna till

 

Organisationsnummer 802494-1786

 

Arbetsgivarorganisation

Folk You är medlemmar i arbetsgivarorganisationen IDEA. www.ideella.se

 

Kollektivavtal

Folk You är bundna till tjänstemannaavtalet med Unionen som motpart, via IDEA.

 

Pension och personalförsäkringar

ITP

 

Försäkringar

Folk You har volontärförsäkring hos Trygghansa via IDEA

Folk You har VD-försäkring hos Trygghansa via IDEA

 

Medlemskap

Folk You är medlem i följande organisationer:

  • Kulturens www.kulturens.se
    • Folk You ingår varje år ett avtal med kulturens där man upprättar en gemensam handlingsplan för nästkommande år. 
  • ax

 

Bankkonto

Folk You har Swedbank som bank, föreningserbjudandet.

Två betalkort utställda till anställda

Swish: 123 320 0649

Bankgiro: 119-2103