Delegationsordning

Delegationsordning

  • Vem ansvarar för vad och vem gör vad.

 

Personalansvar

Personalansvar ligger på styrelsen som är arbetsgivare. Ordföranden agerar arbetsgivarrepresentant. (kan enligt lag ej delegera bort personalansvar men kan delegera arbetsuppgifterna)

 

Leda och fördela arbetet

Ansvar för att leda och fördela arbetet ligger på verksamhetsledaren i samarbete med VU.

 

Verkställande utskott, VU

VU består av anställda plus ordförandena samt kassör men är öppet för engagemang av andra förtroendevalda. Verkställande utskott planerar den löpande verksamheten men de anställda ansvarar för utförandet av verksamheten.

 

Budget

Styrelsen har ansvar för att en budget ska finnas inför årsmötet, den tas fram i samarbete med personalen.