Nätverk för folkkulturutbildningar

Skola och folklig tradition

Nätverk för folkkulturutbildningar

SOFT (Skola och Folklig Tradition) är en förening som riktar sig till dig som går en folkmusikalisk/folkdansant utbildning på folkhögskola eller musikhögskola.

SOFT jobbar för samverkan i större utsträckning mellan landets olika unga aktörer och skolor.

Målet är att styrelsen ska bestå av personer från olika utbildningar som kan stödja sina medlemmar på olika sätt. Genom arrangemang, workshops och träffar runt om i landet för de som studerar. Detta för att öka kvalitén på utbildningarna samt att skapa ett rikstäckande kontaktnät innan, under och efter utbildningen.

Bli medlem i SOFT 

Redovisa bidrag