Ny medlemsförening!

Ni har väl inte missat Folk You’s nya medlemsförening; ETHNO EXPERIENCE!!
Ethno Experience är en ideell förening vars syfte är att stötte kulturella möten mellan unga i allmänhet och musiklägret Ethno i synnerhet. Medlemskapet är gratis och gäller tills nästa årsskifte.

VIKTIGT! Genom att bli medlem blir du en viktig del i ethnos fortlevnad och utveckling!
Bli medlem och stötta Ethno!!!
Ethno experience, medlemsansökan