Medlemsföreningar

Folk You är ett nätverk och en mötesplats av unga för unga inom folkmusik och dans, för det traditionella och nyskapande från hela världen. Med folklig musik och dans stöttar vi ungas organisering för ett demokratiskt och inkluderande samhälle.

Vill du veta mer om vad Folk You gör och varför? (tryck här)


Vill du veta mer om medlemskap eller ansluta din förening? (tryck här)
Vill du starta en ny förening? (tryck här)


Medlemsföreningar:

Folk You är en paraplyorganisation för alla medlemsföreningar nedan, om du är intresserad av att bli medlem i någon av dessa kontakta respektive medlemsförening direkt eller hör dig till oss på Folk You!

DalaFolk – Dans! Dalafolk vill främja folkdanskulturen, motivera och skapa gemenskap bland unga. De främjar även folkmusik, världsmusik och andra länders kulturer.

Ethno Experience – För er som ska åka på Ethno, redan varit där eller bara vill stötta lägret. Föreningen arrangerar fester och verksamhet som stöttar Ethnolägret i Rättvik. Kolla in Ethnos hemsida för mer information.

Folk You Folket – Folk Yous största förening. Förenklar för barn och unga att medverka på festivaler, konserter och andra sammankomster genom att ordna med sammanhang, gratis boenden och mat. Stöttar barn och unga i deras utövande inom folk, världsmusik och dans genom bidraget ”Ung och Pank?” och kompisförmedling. Facebooksida!

Folkklubben – Har arrangerat konserter, danskvällar och workshops i hela landet för alla människor men med sin bas i Göteborg. Planerar nu nya äventyr.

Folkkollo – En förening som stöttar Popkollo Folkmusik, ett musikläger. Lägret finns för unga tjejer, kvinnor och transpersoner som vill träffas och spela musik. Följ dem på deras HemsidaFacebook och Instagram. Folkkollo är inte medlemsförening i Folk You.

FUF – Föreningen Unga Folkmusiker Hälsingland som regelbundet träffas för att dansa, sjunga och spela.

Hässleholms Folkforum – Arrangerar konserter och danskvällar i Hässleholm.

Lustspel – Lunds studenters spelmanslag. Jammar, har konserter och workshops i Lund.

Romska kvinno- och kulturförening – Ung aktiv förening i Malmö som uppträder, dansar och arrangerar kultursammankomster.

SKFYE – Skåne Folk Youth Ensemble är för dig som bor i Sydsverige, och framförallt, gillar att dansa och spela!
Vi träffas cirka ett antal dagar per år, främst på helger och lov, och spelar, dansar och sjunger tillsammans! Ofta leder det till någon form av föreställning, som vi uppträder med.

Folkmusiker mot Rasism GBG  – (Tidigare World Fusion Collective) Folkmusiker mot rasism Göteborg är en nystartad förening som är en del av nätverket ”Folkmusiker mot rasism”. Vi vill motverka den nationalistiska koppling som idag finns till folkmusik och istället visa på att tradition är föränderligt och skapar gränsöverskridande gemenskap. Vi vill arbeta för mångfald inom folkkulturen och för en bredare representation på Göteborgs folkmusikscen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, och vi riktar oss till dig som sysslar med kulturyttringar som har rötter i folk- och världsmusik och vill jobba antirasistiskt!

Solfolket Unga – Sörmlands Låtverkstad är en unik folkmusikutbildning med huvudsaklig inriktning på barn och ungdomar 0-25 år, men där även hela familjen kan ha roligt och medverka i en generationsöverskridande verksamhet.

Strängar och Rör – Studentspelmanslaget Strängar och Rör är ett gäng som lirar folkmusik tillsammans på Linköpings Universitet.

Fridals Kulturförening – I mars 2011 bildades Fridals Kulturförening med syfte att anordna kulturkvällar för kommunens invånare samt turister i Sörmland. Föreningens mål är att ha ett stort och brett utbud av musik- och kulturkvällar på Fridals gård.

MHM Folk – Föreningens syfte är främst att främja dans, folk och världsmusik och verkar på folk och världsmusiklinjen på Musikhögskolan i Malmö.

Musiklärare utan gränser – Föreningen driver projektverksamhet med musik i fokus som innefattar instrumental- och rytmiklektioner samt konsertverksamhet i Malmö.

Somali Community Association in Eslöv – verkar för integration i segregerade områden i Sverige. Detta sker genom kultur- och sportaktiviteter, läxhjälp, matlagningskurser samt praktisk hjälp med administration och pappersarbete.

Unga Backa – Föreningens syfte är främst att främja dans, folk och världsmusik och jobbar med Backafestivalen på Österlen. 

Kulturföreningen KAOS (Kultur Ansvar och Skaparglöd)  Driver om somrarna Kafé Nyfiket på Gammelgården i Rättvik och arrangerar i anslutning till kaféet regelbundet konserter och kulturevenemang.

Skolor och Folklig Tradition (SOFT) – Ny förening! Mer information kommer