Medlemsföreningar

Folk You är ett nätverk och en mötesplats av unga för unga inom folkmusik och dans, för det traditionella och nyskapande från hela världen. Med folklig musik och dans stöttar vi ungas organisering för ett demokratiskt och inkluderande samhälle.

Vill du veta mer om vad Folk You gör och varför? (tryck här)


Vill du veta mer om medlemskap eller ansluta din förening? (tryck här)
Vill du starta en ny förening? (tryck här)


Medlemsföreningar:

Folk You är en paraplyorganisation för alla medlemsföreningar nedan, om du är intresserad av att bli medlem i någon av dessa kontakta respektive medlemsförening direkt eller hör dig till oss på Folk You!

DalaFolk – Dans! Dalafolk vill främja folkdanskulturen, motivera och skapa gemenskap bland unga. De främjar även folkmusik, världsmusik och andra länders kulturer.

Ethno Experience – För er som ska åka på Ethno, redan varit där eller bara vill stötta lägret. Föreningen arrangerar fester och verksamhet som stöttar Ethnolägret i Rättvik. Kolla in Ethnos hemsida för mer information.

Folk You Folket – Folk Yous största förening. Förenklar för barn och unga att medverka på festivaler, konserter och andra sammankomster genom att ordna med sammanhang, gratis boenden och mat. Stöttar barn och unga i deras utövande inom folk, världsmusik och dans genom bidraget ”Ung och Pank?” och kompisförmedling.

FUF – Föreningen Unga Folkmusiker Hälsingland som regelbundet träffas för att dansa, sjunga och spela.

Hässleholms Folkforum –  Arrangerar konserter och danskvällar i Hässleholm.

Lustspel – Lunds studenters spelmanslag. Jammar, har konserter och workshops i Lund.

Romska kvinno- och kulturförening – Ung förening i Malmö som uppträder, dansar och arrangerar kultursammankomster.

SKFYE – Skåne Folk Youth Ensemble är för dig som bor i Sydsverige, och framförallt, gillar att dansa och spela! Vi träffas cirka ett antal dagar per år, främst på helger och lov, och spelar, dansar och sjunger tillsammans! Ofta leder det till någon form av föreställning, som vi uppträder med.

Folkmusiker mot Rasism GBG  – Folkmusiker mot rasism Göteborg är en del av nätverket ”Folkmusiker mot rasism”. Vi vill motverka den nationalistiska koppling som idag finns till folkmusik och istället visa på att tradition är föränderligt och skapar gränsöverskridande gemenskap. Vi vill arbeta för mångfald inom folkkulturen och för en bredare representation på Göteborgs folkmusikscen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, och vi riktar oss till dig som sysslar med kulturyttringar som har rötter i folk- och världsmusik och vill jobba antirasistiskt!

Solfolket Unga – Sörmlands Låtverkstad är en unik folkmusikutbildning med huvudsaklig inriktning på barn och ungdomar 0-25 år, men där även hela familjen kan ha roligt och medverka i en generationsöverskridande verksamhet.

Strängar och Rör – Studentspelmanslaget Strängar och Rör är ett gäng som lirar folkmusik tillsammans på Linköpings Universitet.

Fridals Kulturförening – I mars 2011 bildades Fridals Kulturförening med syfte att anordna kulturkvällar för kommunens invånare samt turister i Sörmland. Föreningens mål är att ha ett stort och brett utbud av musik- och kulturkvällar på Fridals gård.

MHM Folk – Föreningens syfte är främst att främja dans, folk och världsmusik och verkar på folk och världsmusiklinjen på Musikhögskolan i Malmö.

Musiklärare utan gränser – Föreningen driver projektverksamhet med musik i fokus som innefattar instrumental- och rytmiklektioner samt konsertverksamhet i Malmö.

Somali Community Association in Eslöv – Föreningen verkar för integration i segregerade områden i Sverige. Detta sker genom kultur- och sportaktiviteter, läxhjälp, matlagningskurser samt praktisk hjälp med administration och pappersarbete.

Kulturföreningen KAOS (Kultur Ansvar och Skaparglöd)  Driver om somrarna Kafé Nyfiket på Gammelgården i Rättvik och arrangerar i anslutning till kaféet regelbundet konserter och kulturevenemang.

Skolor och Folklig Tradition (SOFT)Varför ska elever organisera sig och starta föreningar? Jo för då öppnas möjligheter att få bidrag av Folk You för att genomföra feta projekt! Under 2019 har Folk You på eget initiativ startat en ny medlemsförening som riktar sig till studenter vid olika skolor som har utbildningar med fokus på folkkultur, folkmusik och dans. Detta är en paraplyförening, det går alltså att ansluta er elevförening till SOFT och få möjlighet att söka bidrag och ta del av detta växande nätverk. Men det går också att bli medlem som privatperson. Bli medlem, tänk efter vad du vill göra med dina kompisar på din utbildning och hör av dig till Folk You!

Ensamkommandes Förbund Malmö – Föreningen är en del av organisationen Ensamkommandes Förbund och finns i Malmö. Föreningen vill underlätta för fler nyanlända unga att etablera sig i det svenska samhället samt att stötta och stärka varandra genom olika former av sociala aktiviteter. Föreningen driver mötesplatsen Otto i Malmö.

Folk Youth Medelpad – Föreningens syfte är att i Medelpad och närliggande områden främja ungdomars verksamhet inom folklig kultur, folk- världsmusik och folkdans. Föreningen skapar gemenskap och motiverar ungdomar som delar intresset av folkdans och folkmusik och är öppen för andra länders kulturer.

Gränsfôlké – Föreningen är nystartad och finns i Eda. Mer information kommer!

IngesundsfolketIngesundsfolket är en ideell förening med fördjupning ensemblespel inom folkmusik som syfte.

Marimband – Marimband är en ideell förening i Höör som vill sprida afrikanska toner runtom i landet.

Musik & Framtid – Föreningen finns i Malmö. Mer information kommer!

Musikant Föreningen Friska Viljor – Föreningen drivs av elever på Skurups Folkhögskola och arrangerar bl.a. Skurupsfestivalen varje år.

Schillerska Kulturföreningen – Föreningen arrangerar kulturdagar på Schillerska skolan i Göteborg med workshops, seminarium, podcasts, utställningar och musik.

Skönborgs Folkdanslag – Skönborgs Folkdanslag är en förening med medlemmar i alla åldrar som dansar en gång i veckan. Vi dansar lite blandat olika typer av folkdans och tränar in danser för att kunna ha uppvisningar till exempel vid midsommar.

Toftabo Folk – Arrangerar bl.a. Lekstugestämman med spel, dans och lek hela natten.

Ungkult – Sollefteå – Föreningen arrangerar bl.a. lägret Ungkult i samband med festivalen Urkult.

Västmanlands-Dala nations spelmanslag – V-dala spelmanslag i Uppsala!

Youth Folk Sörmland – Föreningen är ny och finns i Flen. Mer information kommer!