Kontakt

Personalen sköter den löpande verksamheten och kontakten med omvärlden.

Ina Molin – Verksamhetsledare
Är din förening ansluten till Folk You eller vill ni ansluta en förening till oss?
Då är det Ina ni ska prata med.
ina.molin@folkyou.se
076 – 024 25 90

Klara Silvemark – Verksamhetsutvecklare & kommunikatör
Klara håller koll på våra kanaler utåt.
klara.silvemark@folkyou.se
076-0333122

Sofie Ward – Ekonomi och administration
Om du har frågor om bokföring eller revision, vänd dig till Sofie!
sofie.ward@folkyou.se

Isa Holmgren – ordförande i Folk You styrelse
ordforande@folkyou.se