Kallelse Årsmöte 2021

Ta möjligheten att träffa andra medlemsföreningar, Folk You styrelsen och alla som jobbar i Folk You. Berätta vad som är viktigt för dig som medlem, din medlemsförening och var med och besluta om framtiden.

Alla medlemsföreningar har rösträtt på årsmötet och Folk You bjuder på resa, boende och mat för två representanter per medlemsförening. Det är välkommet att skicka fler representanter, men Folk You står endast för kostnaderna för två personer. Prata gärna ihop er inom er förening om vilka som ska åka!

OBS: Antalet fysiska platser kommer att begränsas av statens rekommendationer pga rådande pandemi. Vi prioriterar i första hand styrelsens närvaro, samt kandidaturer till den tillträdande styrelsen. Det är därför viktigt att du berättar i anmälan om du vill kandidera till någon styrelsepost, se anmälningsformuläret.


Plats: Digitalt via Zoom, plus begränsat antal fysiska platser enl. statens rekommendationer i Göteborg.
Tid: 10 april, kl. 9 – 16, inkl pauser och lunch.
För tillträdande styrelse har vi konstituerande årsmöte den 11 april kl. 9 – 12.

Motioner till årsmötet ska inlämnas till ordforande@folkyou.se senast den 10 mars för att komma med på dagordningen.

På länken nedan kommer så småningom alla årsmöteshandlingar att laddas upp, senast den 27e mars.https://drive.google.com/drive/folders/1r0wgcY_OMaL7-154RtkjAiTKqm5q1KVW?usp=sharing