Styrelsen

<< Alla ämnen
Innehåll:

En styrelse måste bestå av minst tre personer. Ofta står styrelsens storlek i relation till hur många medlemmar föreningen har. Ju större föreningen är, ju fler styrelsemedlemmar finns det.

Att sitta i styrelsen för en förening innebär att du tillsammans med de andra styrelseledamöterna har ansvar för föreningens ekonomiska medel och dess verksamhet. Det är fritt fram att lägga upp arbetet precis som man vill. Hur styrelsen väljer att lägga upp sitt arbete ser olika ut i olika föreningar. I vissa föreningar är styrelsen mest aktiv när det kommer till att arrangera konserter eller sätta ihop turnéer, medan andra styrelser i andra föreningar kanske bara ser till att ekonomin fungerar och att andra medlemmar som inte sitter i styrelsen driver projekten.

Previous Ordförande