Bokföring

Du är här:
<< Alla ämnen
Innehåll:

”Jag är så dålig på matte.”
.. är inte så ovanligt att folk tänker när man börjar prata om bokföring. Men bokföring handlar väldigt lite om just mattematik och mer om ”var sak på sin plats”.

1. Pengar in och Pengar ut.

Varför bokför vi egentligen?
Bokföringen berättar var föreningen har fått sina pengar ifrån, kanske konsertbiljetter, antal sålda kaffekoppar eller medlemsavgifter. Det kan också vara bidrag från kommunen eller sponsring från ett lokalt företag.

Den berättar också vad föreningen har lagt sina pengar på och i vissa fall vad föreningen äger.

Oftast är det bidragsgivaren som ställer krav på hur mycket information som ska finnas i bokföringen. Folk You från statligt stöd från MUCF som ställer jättehöga krav på att vi ska kunna visa vad pengarna har gått till.

På samma sätt vill ju era medlemmar veta vad föreningen har gjort för kul med era intäkter.

Enligt bokföringslagen är en förening bokföringsskyldig om värdet på tillgångarna överstiger 1,5 miljoner kronor eller om föreningen bedriver näringsverksamhet. Näringsverksamhet kan t.ex. vara om ni har ett evenemang där ni tar inträde eller om ni säljer fika.
Läs mer om detta på skatteverkets hemsida.


2. Hur bokför man?

Bokföringen är inte bara plus och minus. Något som är ännu viktigare är att kunna bevisa vart pengarna tagit vägen. I Sverige finns det en lag som säger så här:

”Vid varje försäljning skall ett av kassaregistret framställt kvitto tas fram och erbjudas kunden.”

På kvittot står det var, när och vad du har köpt. Det är väldigt viktigt att spara alla kvitton på ett säkert sätt och det finns flera olika sätt att göra det på. 

  1. Skaffa en pärm som ni kan klistra in alla kvitton i. Se till att de sitter i datumordning. 
  2. Skanna in alla kvitton eller fota av dem och spara dem i en mapp i datorn. 

Alla underlag till bokföringen måste sparas i 7 år.
Folk You sparar alla sina kvitton i ”molnet” och sorteras upp i mappar baserat på vilken månad som betalningen eller ”transaktionen” ägde rum. På så sätt är det lätt att hitta dom =)


3. Bokföring är demokrati

Att bokföra är inte bara ett evigt ont. Det är också ett hjälpmedel för att kunna ta riktigt bra beslut i sin förening och det är viktigt att man hjälps åt. Det är faktiskt hela styrelsen ansvar att driva föreningen framåt, och i det åtagandet ingår också att spara kvitton och hålla koll på föreningens pengar.

På årsmötet funkar bokföringen som ett underlag till hur styrelsen har skött föreningen och därför är det också viktigt att man hjälps åt för att alla ska förstå

Bokföringslänkar

Bokföringsnämnden har en bok om att föra bok ”Att föra bok”. Den är helt gratis och går att ladda ner från deras hemsida.

Att föra bok

Next Studiecirklar