Checklista för ny förening

Du är här:
<< Alla ämnen
Innehåll:

Föreningar finns över hela Sverige och skapas när människor tillsammans och av fri vilja vill göra sin egen eller andras vardag bättre på något sätt. Det viktigaste som kännetecknar en förening är att deltagandet ska vara frivilligt och att den är demokratiskt, alltså att den styrs av medlemmarna.

För att starta en förening måste man vara minst tre personer som gillar att göra samma sak och träffas då och då för att dela ert gemensamma intresse. Då kan det vara värt för er att starta en förening och sen ansluta den till Folk You.

När ni har en förening kan Folk You hjälpa er med stöd, nätverk och bidrag. Dessutom öppnar sig många nya vägar för er verksamhet när ni har fått ett eget organisationsnummer till föreningen. Med ett egeto rganisationsnummer blir och uppfattas er förening som mer seriös och kan därför söka bidrag och stipendier även från andra bidragsgivare.

Känns det krångligt så fråga gärna nån av oss!

Checklistan!

1. Bestäm att ni är en förening

För att starta en förening räcker det egentligen att tre personer sätter sig ner och säger rakt ut “Eyy! Vi startar en förening nu!”. Då är ni helt plötsligt en förening. Men för att kunna “använda” förening till mer saker än att bara finnas finns det en del andra saker som behövs

2. Hitta en styrelse!

Anledningen till att föreningen måste bestå av minst tre personer är att en styrelse behöver vara tre personer. Ingen styrelse -> ingen förening. Sätt er ner och diskutera vem som vill göra vad. i en liten förening så är kanske inte uppgifterna så uppdelade och alla hjälps åt med allt, men att ha en ordförande, en kassör och en sekreterare hjälper er senare när ni till exempel ska starta ett bankkonto eller söka bidrag.

3. Håll ert första årsmöte

På årsmötet skriver ni ett protokoll som säger vilka som sitter i styrelsen och vad föreningen ska göra.

Till skillnad från årsmöten som redan existerande föreningar har behöver ni ta beslut om föreningens bildande: Mötesordförande alltså mötet om de kan bilda varpå resten ropar JA!, om de vill att föreningen ska bildas.

Ni ska också besluta om att anta föreningens stadgar.
Standardstadgar för Folk You -föreningar >>

4. Ansök om organisationsnummer

Man kan säga att organisationsnumret är som ett personnummer fast för föreningar och andra företagsformer. Det används för att myndigheter eller andra företag ska kunna hitta er förening. Organisationsnummret är också ett krav för ingå avtal.

Ett avtal kan exempel vara att ha ett bankkonto hos en bank.

5. Skaffa ett bankkonto till föreningen

6. Genomför era första aktiviteter

Länkar

Volontärbyråns kunskapsbank

Förening.se

Yhdistystieto.fi

Svensk Idrott

Många kommuner har också egna sidor med tips om att starta föreningar.

Next Standardstadgar