Föreningshjälpen

Folk You vill att alla medlemsföreningar ska ha kunskap om vad innebär att driva förening, om ni har frågor eller funderingar är det bara att höra av sig till oss så hjälper vi er! På denna sidan listar vi lite saker som är bra att tänka på som förening och som medlemsförening i Folk You.

Om ni är intresserade av att starta en ny förening ska ni istället klicka vidare till sidan “checklista för att starta ny förening” (tryck här), och sen komma tillbaka till föreningshjälpen när ni är startade och anslutna till Folk You!

Lathund för Folk Yous medlemsföreningar

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ och en viktig del för att er förening ska fungera som en demokratisk organisation. Det är då alla era medlemmar har möjlighet att påverka och besluta om vem som ska vara med i styrelsen och vad föreningen ska göra under året. Stressa inte igenom årsmötet utan passa på att bjuda in alla medlemmar att delta i god tid, utveckla föreningen och gör planer tillsammans med alla medlemmar. Oftast står det bestämt i föreningens stadgar hur tidigt inbjudan till årsmötet ska skickas ut och vad som ska tas upp på årsmötet. Kolla igenom era stadgar så att ni är väl förberedda inför ert årsmöte! Efter årsmötet ska ni ladda upp justerat och underskrivet årsmötesprotokoll, årsmötesrapport och verksamhetsrapport  i ebas. Det är viktigt för att Folk You ska kunna se att ni sköter föreningen demokratiskt. Det är också viktigt för att vi ska kunna betala ut bidrag till er förening.

EBas

Varje år ska ni gå in på ert konto i ebas och uppdatera följande:

  1. Justerat och underskrivet årsmötesprotokoll, årsmötesrapport och verksamhetsrapport.
  2. Föreningens medlemmar. Antingen kan varje medlem anmäla sitt medlemskap själva via föreningens online – registreringslänk, eller så kan föreningen ladda upp alla medlemmar på en gång i ebas med hjälp av en excelmall.
  3. Kolla av så att minst 60 procent av organisationens medlemmar är från 6 år till 25 år.
  4. Information om vilka som sitter i nya styrelsen och vem som är kontaktperson till föreningen, så att vi kontaktar rätt person om viktiga frågor.
  5. Bankgiro så att ni kan ta emot Folk Yous bidrag. För att vi ska kunna godkänna föreningens bankgiro vill Folk You se ett bevis från banken att kontot tillhör er förening, annars har vi ingen aning om vem eller vilka vi skickar pengar till.

Folk You och GDPR

Viktigt att tänka på när ni samlar in medlemmar i ebas är att ni alltid informerar om att era medlemmar också blir medlem i Folk You, samt om hur Folk You hanterar medlemmarnas personuppgifter. Om ni använder er av online-registreringslänken visas den informationen automatiskt, men om ni samlar in medlemmar manuellt med excel – mallen eller en lista måste ni själva informera om hur vi hanterar personuppgifter till varje medlem.

Läs vidare här om vad medlemsföreningar ska tänka på när ni samlar in personuppgifter. (tryck här)

Läs vidare här om Folk You, personuppgiftshantering och dataskydd. (tryck här)

Bokföring

När ni har en förening är det viktigt att hålla ordning på vilka utgifter och intäkter som finns i föreningen. Det är ett sätt för er att ha koll på föreningens ekonomi och kunna planera vad ni kan göra med pengarna i föreningen. Skaffa en pärm som ni kan klistra in alla kvitton i och skriv ner varje händelse på föreningens konto, så får ni bra koll på föreningens ekonomi. Enligt bokföringslagen är en förening bokföringsskyldig om värdet på tillgångarna överstiger 1,5 miljoner kronor eller om föreningen bedriver näringsverksamhet. Närsingsverksamhet kan t.ex. vara om ni har ett evenemang där ni tar inträde eller om ni säljer fika. Läs mer om detta på skatteverkets hemsida. (tryck här)

Studiecirklar

Genom Folk You kan ni anmäla studiecirklar. En studiecirkel består av minst tre personer som utövar någon typ av kultur tillsammans. Det finns många exempel. Ett band eller en dansgrupp kan bilda studiecirkel. Arbete som sker i en förening, förutom styrelsemöte och årsmöte, kan också räknas som studiecirkel. Föreningen rapporterar in timmar och får pengar per studietimme.

Vi samarbetar med Kulturens bildningsverksamhet.

För mer information om hur du ska göra kontakta
emma.swensson@folkyou.se

Projektbidrag

Skriv upp alla sista ansökningsdatum till Folk You projektbidrag i er kalender i början av året. Läs vidare om Folk Yous projektbidrag under fliken “bidrag”>”projektbidrag” på vår hemsida.

Länkar

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor har tagit fram en stödsida för ideella föreningar som är väldigt bra! (tryck här)

Skatteverkets sida om bokföringsskyldighet för ideella föreningar. (tryck här)

Till Föreningsakuten kan du vända dig med alla problem eller utmaningar som föreningslivet ställer dig inför. (tryck här)

Sverok är ett spelhobbyförbund som är uppbyggt på liknande vis som Folk You, på deras hemsida finns det mycket information om hur ideella föreningar funkar. (tryck här)