Organisationsnummer

Du är här:
<< Alla ämnen
Innehåll:

För att kunna öppna ett bankkonto behöver föreningen ett organisationsnummer. Organisationsnumret är ett slags ”personnummer för föreningen” som gör att föreningen blir en egen juridisk person. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket.

Om ni skaffar ett organisationsnummer så kommer ni att behöva börja deklarera för föreningen. Passa därför på att också fylla i en Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift hos Skatteverket. Då slipper ni att deklarera de kommande fem åren. Missar ni att deklarera kan ni bli skyldiga att betala en förseningsavgift, så håll koll på när de fem åren löper ut och ansök igen i god tid.

Om ni beslutar er för att lägga ner er förening är det viktigt att komma ihåg att avregistrera organisationsnumret.

Juridisk person

Enligt Sveriges Domstolar är en juridisk person –
En organisation, som bland annat kan sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder och vara part i domstol. Till exempel ett aktiebolag, ett handelsbolag, en förening, en stiftelse, ett dödsbo, ett konkursbo eller en kommun. 

Föregående - Bankkonto