Ebas

Du är här:
<< Alla ämnen
Innehåll:

Folk You är en ungdomsorganisation som drivs genom sina medlemsföreningar och får stöd från den statliga myndigheten MUCF – Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor. 

För att vi ska få bidrag från MUCF och därmed kunna dela ut våra verksamhetsbidrag och projektbidrag måste vi varje år uppnå minst 1000 i åldrarna  6 år till 25 år.

För att hålla koll på hur många medlemmar Folk You har är det viktigt att din förening rapporterar in era medlemslistor varje år och det gör ni via EBAS. 

EBAS kan ni också använda för att själva hålla koll på vilka som är medlemmar i er förening. Det går att lägga in alla medlemmar manuellt men det går också att skapa en registreringslänk som ni kan skicka till era medlemmar så det själva kan registrera sig.

Det är också ett bra sätt att spara sina årsmötesprotokoll.

Detta ska ni rapportera

Varje år ska ni gå in på ert konto i ebas och uppdatera följande:

Justerat och underskrivet årsmötesprotokoll, årsmötesrapport och verksamhetsrapport.

Detta vill vi ha för att se så att er förening fortsatt är demokratisk samt för att veta vilka som sitter i er styrelse.

Vi vill så klart veta vilken typ av verksamhet våra föreningar håller på med så att vi kan anpassa vårt arbete utifrån vad ni gör

Föreningens medlemmar

Antingen kan varje medlem anmäla sitt medlemskap själva via föreningens online – registreringslänk, eller så kan föreningen ladda upp alla medlemmar på en gång i ebas med hjälp av en excelmall.

Kolla av så att minst 60 procent av organisationens medlemmar är från 6 år till 25 år. Detta är ett krav för att ni ska få vara anslutna till folk You

Styrelsen

Information om vilka som sitter i nya styrelsen och vem som är kontaktperson till föreningen, så att vi kontaktar rätt person om viktiga frågor.

Bankkonto

Bankgiro så att ni kan ta emot Folk Yous bidrag. För att vi ska kunna godkänna föreningens bankgiro vill Folk You se ett bevis från banken att kontot tillhör er förening, annars har vi ingen aning om vem eller vilka vi skickar pengar till.

Nästa - Studiecirklar