Arbetsordning för Styrelsen

Du är här:
<< Alla ämnen
Innehåll:

  • Vem gör vad

Juridiskt ansvar som styrelseledamot

Utgångspunkt: solidariskt ansvar, alla lika ansvar för arbete och beslut oavsett vilken roll man har, samma ansvar på alla. 

Ordföranden

Juridiskt ansvar – samma som alla andra. Men ska ha koll på hela föreningens verksamhet, maximal tillsyn, insyn och kunskap om föreningen. 

Ekonomiskt ansvar

Ledamöterna är personligen 

Områden

Arbetsgivaransvar – kan delegeras bort, ska vara skriftligt.

Ekonomi – kan delegeras bort, ska vara skriftligt.

Arbetsmiljöfrågor – går ej att delegera bort (bara arbetsuppgifterna).

Vid kris.

Kommunikation

Årsplan för viktiga händelser

budget, årsredovisning, 

Delegationsordning

  • Vem ansvarar för vad och vem gör vad.

Personalansvar

Personalansvar ligger på styrelsen som är arbetsgivare. Ordföranden agerar arbetsgivarrepresentant. (kan enligt lag ej delegera bort personalansvar men kan delegera arbetsuppgifterna)

Leda och fördela arbetet

Ansvar för att leda och fördela arbetet ligger på verksamhetsledaren i samarbete med VU.

Verkställande utskott, VU

VU består av anställda plus ordförandena samt kassör men är öppet för engagemang av andra förtroendevalda. Verkställande utskott planerar den löpande verksamheten utifrån styrelsen tidigare beslut men de anställda ansvarar för detaljplanering och utförandet av arbetet

VU hjälper de anställda att tolka besluten tagna på styrelsemöten och får således ta beslut om hur det ska genomföras men beslutet om att det ska genomföras skall vara taget av styrelsen. 

Budget

Styrelsen har ansvar för att en budget ska finnas inför årsmötet, den tas fram i samarbete med personalen.