Budget

<< Alla ämnen
Innehåll:

Ingen kan spå sin förenings framtid, ändå är budgeten ett sätt att försöka göra det. Det är här en antar vad föreningens pengar kommer gå till. Budgeten är ett sätt för årsmötet att styra vilken verksamhet i föreningen som är viktigast att lägga pengar på, samt var pengarna kommer ifrån.

Vanligast är att styrelsen förebereder en budget inför årsmötet för att informera medlemmarna om hur dom tycker att föreningens pengar bör fördelas under nästa år. Om styrelsen föreslår att föreningen ska lägga flera tusen på jordnötter, kanske årsmötet inte riktigt håller med! Då kan årsmötet så klart ändra i budgeten. – Ofta överskattar en hur mycket en kommer få in och underskattar hur mycket saker kostar

På årsmötet är det också en bra idé att titta på förra årets budget och jämföra den med resultatrapporten för att se att verksamheten blev så som årsmötet bestämde. Om något skiljer finns det antagligen en bra anledning till att styrelsen valde att göra något annorlunde. Passa på att sälla frågan på årsmötet – Det är det som är demokrati!

Pengar in

För att veta hur mycket föreningen har att röra sig med under året behöver ni ta med pengarna som föreningen redan äger och dom pengar som föreningen kommer att äga.

Pengar ni redan har
Pengar som blev från förra året eller av annan anledning redan finns på banken, vet ni att ni har och kan därför skrivas in som en tillgång i er budget.

Pengar ni vet att ni ska få
Om ni sökt ett bidrag och fått ett beslut på att ni kommer att få bidraget kan ni ta med pengarna i er budget.

Pengar ni inte vet om ni kommer få
Vissa föreningar väljer att även lägga in detta bidraget i sin budget. För att få vissa verksamhetsbidrag måste en budgetera för hur mycket en söker. Vår rekommendation är att ni inte budgeterar med pengar som ni inte har eller som ni inte vet att ni kommer få. Om det under året kommer in mer pengar kan ni alltid ändra i budgeten.

Medlemsavgifter – Ett exempel på en klar och oklar inkomst
Föreningen kanske har en medlemsavgift, att medlemmarna behöver betala några kronor för att få vara med i föreningen. Ni vet ju att ni kommer ha medlemmar, men ni vet ju inte nödvändigtvis hur många ni kommer bli under året. Om ni vill ta med det som en intäkt kan ni räkna på hur många ni var förra året och antagligen komma väldigt nära rätt siffra. Här kan en också välja att ”styra” verksamheten genom budgeten.

Om ni vill dubbla ert medlemsantal så kan det vara en tanke att även visa det i budgeten.

Så här kan det se ut i början av en budget där en sammanställer sina inkomster.

Eget Kapital
– Bankkonto10 000
Beviljade bidrag
– Folk You Verksamhetsbidrag10 000
– Kommunbidrag15 000
Totalt in under året:35 000

Pengar Ut

Precis som med inkomster så finns det saker ni vet att ni måste betala och vissa saker som ni bara kan anta vad det kommer att kosta.

Fasta utgifter
Saker ni vet kommer kosta pengar är olika typer av abonnemang, bankkostnader eller en lokalhyra. Fasta utgifter är ofta ”Administrativa”, sånt som inte är verksamhet men som måste betalas för att kunna driva föreningen. Lägg in dessa utgifter först!

Oklara utgifter
Föreningen planerar att genomföra ett arrangemang under året. Vad kommer det att kosta och hur mycket får det kosta? Detta är något som är svårt att sia om och det slutar med att en får höfta lite. Oklara utgifter är ofta förknippat med verksamheten, alla dom roliga saker föreningen finns till för frånbörjan.

Det viktigaste är inte att veta exakt hur mycket något kommer att kosta, utan snarare hur lite det måste kosta. Det är det budgeten är till för, att komma fram till hur mycket pengar föreningen kan lägga på aktiviteter.

Fasta Utgifter
– Bankkostnader– 1000
– Hemsida– 1000
– Lokalhyra– 3000
Verksamhet
– Syjunta– 25 000
– Fika till möten– 5000
Totalt– 35 000

Exempelbudget

Nedan följer ett exempel på hur vi gjorde när jag satt i styrelsen för Perrong 23 i Hässleholm. Här har vi gjort två olika kolumner. En som är mer ”verklighetsförankrad” kallad just – Verkligeheten, och en som är mer målinriktad och visar vart vi vill.

INTÄKTERDrömmenVerkligheten
Inträde och Kafé25 000,00 kr25 000,00 kr
Kommunalt bidrag64 000,00 kr32 000,00 kr
Kulturrådet bidrag60 000,00 kr50 000,00 kr
Folk You25 000,00 kr17 000,00 kr
Totalt in:174 000,00 kr124 000,00 kr
UTGIFTER
Gage80 000,00 kr60 000,00 kr
Reseersättningar13 000,00 kr5 000,00 kr
Kost och Logi20 000,00 kr10 000,00 kr
Kafé9 000,00 kr10 000,00 kr
Hyra22 000,00 kr22 000,00 kr
Scenteknik25 000,00 kr12 000,00 kr
Administrativa kostnader5 000,00 kr5 000,00 kr
Totalt ut:174 000,00 kr124 000,00 kr
RESULTAT0,00 kr0,00 kr

En budget kan vara väldigt detaljerad och rada upp exakt vad pengarna ska gå till, eller mer som en överblick över större poster. Administrativa konstader i exempelbudgeten innefattar ju allt från frimärken till bankkostnader.

Nollbudget

Detta är ett ord som inte är helt ovanligt i föreningssammanhang. Med detta menas att inkomster och utgifter balanserar varandra och landar på noll.

Kontakta mig om ni fastnar i ert budgetarbete!

Sofie Ward

Sofie Ward

Administratör
Föregående - Årsmötet i sin helhet
Nästa - Rösta på möten