FolkWEBBEN

Här på FolkWEBBEN kan du logga in i vår medlemsdatabas eBas, hitta Folk Yous stadgar, årsmötesprotokoll och andra viktiga dokument i Infobanken och få hjälp och tips om föreningsteknik genom Föreningshjälpen.