Bryt tystnaden

Tips! Vad säger lagen? Vad är sexuella trakasserier? Läs på!

”Vi har skrivit den här boken för att vi vill hjälpa dig att förstå var gränsen för sexuella trakasserier går och för att ge dig verktyg så att du kan hantera situationen. Boken riktar sig till dig som är utsatt, fackligt ombud, chef eller dig som ser att någon behandlar din kollega illa.

Vi går igenom lagen, dina rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter. Vi har också pratat med människor som varit utsatta för sexuella trakasserier och med personer som jobbar med arbetsmiljöproblem för att ta reda på hur man bryter tystnaden och vad som faktiskt fungerar.”

Framtagen av TCO
Författare: Naiti del Sante, Sonja Schwarzenberger

TCO ÄR EN PARTIPOLITISKT OBUNDEN CENTRALORGANISATION SOM SAMLAR 14 FACKFÖRBUND MED NÄSTAN 1,4 MILJONER MEDLEMMAR.

https://www.tco.se/publikationer2/Pub2013/Bryt-tystnaden/