Bli medlem

Folk You är en paraplyorganisation för föreningar. För att bli medlem i Folk You väljer du en av våra medlemsföreningar att bli medlem i, det kan t.ex. vara en medlemsförening som finns där du bor så att du kan ta del av deras aktiviteter eller en förening som du tycker verkar intressant. För att se alla medlemsföreningar (tryck här)

Du kan också ansluta din egen förening till Folk You eller starta en ny Folk You medlemsförening. Läs vidare om detta längre ner.

Är du osäker på vilken medlemsförening som passar dig?

Gå med i vår öppna medlemsförening Folk You Folket som är till för alla! (tryck här) På det sättet är du med och stöttar Folk You, får ta del av förmåner,  rabatter, bidrag och vår verksamhet tillsammans med en massa andra kompisar från hela Sverige.

Vilka medlemsföreningar finns?

Folk You består av olika medlemsföreningar spridda över hela landet, kanske finns det en startad Folk You medlemsförening där du bor som du vill gå med i? För att se alla medlemsföreningar (tryck här).

Anslut/starta ny medlemsförening

Du kan också ansluta din existerande förening eller starta en ny förening med hjälp av Folk You!

Checklista för att starta ny förening (tryck här).

Vill du veta hur du ska göra för att ansluta? Vi hjälper dig genom hela processen.  Hör av dig till oss så hjälper vi dig genom hela processen. Kontaktuppgifter hittar du under fliken “kontakt”.