Verksamhetsbidrag

Alla föreningar som är anslutna till Folk You får varje år ett verksamhetsstöd som består av ett grundstöd och ett medlemsstöd.
2020 var grundstödet 5000 kr + 100kr per enskild medlem.
Verksamhetsbidragets storlek anpassas varje år.

Exempel: En förening som har
100 medlemmar får 5000 kr + 10000 kr (100 medlemmar * 100 kronor)

Krav för att få bidrag:

  • Föreningen ska vara ansluten till Folk You
  • Föreningen ska ha lämnat in årsmötesprotokoll, verksamhetsrapport samt stadgar.
  • 60% av föreningsmedlemmarana ska vara i åldern 6-25 år
  • Föreningen ska ha en tydlig demokratisk struktur som framfår i stadgarna
  • Föreningen ska vara registrerad och ha ett godkänt föreningskonto. Privata konton är ej tillåtet!
  • Föreningen ska ha valt en Föreningsrevisor

Verksamhetsbidraget behöver inte din förening ansöka om att få. Det betalas ut varje år till alla föreningar som är anslutna till oss och uppfyller kraven