Beviljade projektbidrag

År 2018 Omgång 1

Skåne Folk Youth Ensemble/Projekt Dansare sökes! SKFYE SOMMAR – 10.000 kr

Alla musiker dansar på våra träffar men för att kunna bygga
föreställningar med både musiker och dansare på scen krävs en
nyrekrytering för dansare till ensemblen!
Dansarna har inte hittat till oss genom våra vanliga kanaler eller
genom träffar i Malmö och därför krävs en specifik insats. SkåneFolk Youth Ensemble har för tillfället inga medlemmar som
har dans som sin huvuduppgift i ensemblen. Hur hittar vi dem? Jo,
vår dansledare ska besöka olika grupper av dansande
ungdomar, på olika ställen i Skåne, och ha prova-på tillfällen för att
väcka intresset för att hänga med till Degeberga-stämman.

Folkmusiker mot rasism Gbg/Projekt Bäckafestivalen – 18.900 kr

En musik/dans-festival som anordnas för första gången. Den
kommer hållas på Frilagret 1 juni från 18:00. Festivalen riktar sig
främst till unga personer i Göteborgsregionen och bokar unga
oetablerade band och dansare från olika traditioner.
Arbetsgruppen består av musikstudenter från HSM i samarbete
med Frilagret och Folkmusiker mot Rasism.
Projektet jobbar mot att nå ut till ungdomsgårdar, skolor och
föreningar för att få en ung publik som inte så ofta eller aldrig
upplevt folkmusik och dans live förut. Därför ser vi värdet i att söka
finansiellt bidrag till detta projekt.

MHM Folk/MHM Folk till Nordtrad – 7600 kr

Vi vill skapa kontakter och spela med andra nordiska
musikstuderande och utnyttja den fantastiska koncentrationen av
kunskap kring folkmusik som finns på konferensen Nordtrad för att
kunna ta med den tillbaka till vår egen reguljära undervisning och
Malmös musikliv. Nordtrad är en konferens där alla musikhögskolor i Norden med
folkmusikinriktning träffas en vecka för att gå kurser och spela för
varandra.

Folkmusiker mot rasism Gbg/Projekt Workshop med Wendy Francis – 12.000 kr

Workshops med föreläsaren Wendy Francis under
dessa paroller: ”Antirasistisk praktik, vad är det egentligen?” och
”Hur gör vi/ni för att motverka att upprätta samma gamla skadliga
koloniala idéer genom musiken?”. Syftet är att utbilda våra medlemmar i antirasism av en kunnig föreläsare.

Folkkollo/Projekt Folkkollo – 15.000 kr

Under sju dagar sommaren 2018, 16-22 juli, kommer den andra
upplagan av Folkkollo att äga rum på Gevedämmet, Mölndal. Där
kommer ca 15 deltagare få möjlighet att utveckla sitt
folkmusikintresse genom att spela och ha kul tillsammans under
ledning av erfarna musicerande ledare samt inspirerande
gästartister. Syftet med Folkkollo är att nå fler unga tjejer och transpersoner,
och att ge dem chansen att börja spela och/eller fullfölja sitt
folkmusikintresse.

Ethno Experience/Projekt Ethno sessions på FoV – musikgalan  – 24.000 kr

Fem musiker från organisationen Songlines, som alla var med på Ethno Sverige denna sommar, kommer till galan och håller två workshops på 45 min var. De lär ut låtar från Afghanistan och Kurdistan med hjälp av en artistisk ledare. Detta sker med bidrag från Folk Yous medlemsorganisation Ethno Experience. Workshopsen blir ett sätt för alla på galan/festivalen att “prova på” ethno själva oavsett ålder och även ett sätt för organisationerna Folk You, Ethno Experience, Songlines och Ethno Sverige att göra ett praktiskt samarbete och visas upp på galan.

Ethno Experience/Projekt Ethno sessions i skolan  – 16.000 kr

Ethno Sessions är ett konsert- och workshop-koncept, där målet är att sprida Ethno och finna nya potentiella ethnodeltagare, samt engagera tidigare ethnodeltagare och skapa en större gemensamhetskänsla. Ethno Sessions går till så att tidigare ethnodeltagare ska göra konsert och workshop på kulturskola/estetgymnasie/folkhögskola i deras närhet och berätta om Ethno. På så sätt vill vi också sprida ut detta i olika delar av landet.

År 2017

Hässleholms Folkforum Sommarfesten  –  20.000 kr

Föreningen Hässleholm Folkforum har fått en hel dag till folkmusik. För att kunna boka kvalitativ folkmusik och kunna betala ut bra arvode till musikerna beviljades Hässleholm Folkforum 20.000 kr av Folk You till projektet.

Folk You Folket/Ung och Pank? (Se beskrivning längst upp på sidan)–  40.000 kr

Romska kvinno- och kulturföreningen i Malmö –  11.250 kr

Sökt bidrag för att kunna resa till internationell romsk sång och kultur festival i Cieochocinek, Polen. Föreningen ska framträda på festivalen, hämta inspiration och utöka sitt nätverk.

”Vi vill spela på denna festival för att utöka vårt nätverk, få ökad publicitet och visa upp vår akt för andra arrangörer, lära känna fler, samt för att få stå i rampljuset igen och känna glädjen av dela med sig av musiken och dansen.”

Videoklipp från festivalen!

”Vad har vi uppnått från det? jo vi har uppnått mycket glädje och vi fick lära oss att inte ge upp om det kommer till drömmar, som sagt “alla kan uppnå sin dröm” och det har vi gjort.”

Folkklubben/projekt dansbanan  – 24.800 kr

Projekt Dansbanan är en mobil, interaktiv plattform i plykarbonat gjord för dans, lek och lärande. Dansbanans huvudsakliga syfte är att fungera som en högst flexibel dansbana där endast fantasin sätter gränser. Folklubben sökte bidrag för att göra en förstudie för att få en överblick av projektets potential, arbetsbelastning samt dess olika steg. Bidraget betalas ut i form av projektanställningar.

Solfolket unga/Solbarn – 12.000 kr 

Solbarn är en del av Solfolket – Sörmlands låtverkstad, en folkmusikkurs för alla åldrar som grundades 2016. Under fem helger jobbar 5 olika grupper tillsammans med erfarna pedagoger för att utvecklas inom folkmusik. Solbarn är Solfolkets grupp för barn 4-10 år. 19 deltagare sjunger, dansar, leker och berättar under ledning av Martina Jordan och Liv Larsson.

Världens Folk Stockholm/Nasiri ft. Son – The Sufi Experience – 22.000 kr

En resa mellan det spirituella och det materiella, det verkliga och det overkliga, som reflekterar över mystiken och meningen med vår existens. // The Sufi Experience

Ethno Experience/Ethno on the road i Flen – 10.000 kr

Ethno Experience stöttar Ethno on the road och vill till att det blir en konsert på Teater Klämman i Flen. Syftet är att nå ut till ungdomar i trakten och bjuda på inspirerande och glädjespridande musik på landsbygden samtidigt som Ethno on the road får ett gig.

Skåne Folk Youth Ensemble – 15.000 kr

SKFYE vill ordna tre endagsträffar för våra ungdomar under våren, som vi kröner med en helgresa till Folk- och Världsmusikgalan i Norrköping i april, då vi räknar med att uppträda, och förhoppningsvis också träffa ungdomar från andra liknande projekt i Sverige.

Musiklärare utan gränser/Sportlovs-Samba – 30.000 kr

Elever på Holma och Kroksbäcksskolan i Malmö får träffa riktiga sambadansare och musiker tillsammans med lärare från El Sistema Kroksbäck/Holma. Stadsdelarna möts i sambamusikens tecken, där alla kan delta utan förkunskaper. Syftet är att barn från Holma och Kroksbäck träffas på neutral mark i musiken och dansens tecken. Att skapa ett gemensamt språk och riva barrärer som finns mellan dessa områden, samt att barnen ska få en inblick i den brasilianska folkmusiken och dans. Dessa workshops mynnar ut i en härlig sambafest där vi bjuder in alla deltagare och deras familjer med mat musik och dans.  

Fridals Kulturförening, ungdomssektionen Trollflöjten – 20.000 kr

En blandning av 31 personer i åldern 3-61 år sätter upp 1700-tals klassikern Trollflöjten på vårt vis. Barn och unga är taggade till max på att få göra Trollflöjten med 31 olika roller en mängd sånger, ett drama utöver det vanliga och dessutom 1700-tals musik, där föräldrar, deltagare hjälps åt att skapa ett fantastiskt partitur som är specialanpassat för just det här projektet

DalaFolk/DalaFolk-camp – 4000 kr

DalaFolkCamp är ett folkdans- och folkmusikläger som anordnas i Nybo bygdegård, Gustafs, Dalarna den 6-8 Oktober 2017. Det riktar sig till unga folkdansare och spelmän inom åldrarna 15-30 år.

Somali Community Association in Eslöv/Nyårskalas – 10.000 kr

Nyårsdagen är en av de mest populära tillfällena. Många människor över hela världen firar detta festliga tillfälle med sina nära och kära eller i stora möten.   Vad gör människor? Människor i alla samhällsskikt, som att sjunga, dansa och delta i fester. orter, restauranger och nöjesparker är fyllda med människor i alla åldrar. OBS: Det här är vad vi ska göra.

Folkmusiker mot Rasism GBG/30 kr/medlem till UNHCR  – 10.000 kr

Informationsmöte och kampanj på Artisten i Göteborg. Folk You skänker 30 kronor till UNHCR för varje ny medlem till Folkmusiker mot rasism under December månad!