Projektbidrag

Vårt projektbidrag går till vågade idéer och nyskapande arrangemang. Det kan vara en festival, danskurs eller kanske en folkdräktsuppvisning. Ja, föreningen kan egentligen söka för vad som helst. Framförallt vill vi stödja projekt som gynnar demokrati, kultur och ungas organisering och möjligheter att påverka.

Ansökningsperioder för projektbidrag 2022

7 – 20 mars
2 – 15 maj
12 sept – 25 sept
21 nov – 4 dec

(Observera att de tre senare datumen kan komma att ändras)

Dessa datum är då ansökan om projektbidrag kan skickas in till oss. Men du kan redan nu ladda ner ansökningsformulär och börja fundera och formulera dig kring din projektidé.

OBS! Det finns inget krav på att projektet ni söker bidrag för måste genomföras före nästa ansökningsomgång, det går jättebra att ansöka om bidrag för projekt som ska ske längre fram i tiden. Ju längre framförhållning ni har – desto bättre är det!


Ansök om projektbidrag
(STÄNGD FRAM TILLS NÄSTA ANSÖKNINGSPERIOD)

Ladda ner och fyll i ansökan. Försök vara så tydliga som möjligt med vad ni vill göra. Längre ned på denna sida finns en lista över de krav som gäller för att kunna beviljas bidrag, samt en lista över hur ansökningarna bedöms. Läs igenom dem och kontrollera så ni uppfyller kraven med ert projekt. Räcker inte ansökans rutor till för att beskriva ert projekt kan ni bifoga en mer utförlig projektplan ock/eller budget som bilaga.

När ni fyllt i er ansökan laddar ni upp den via formuläret nedan. Ange namn och kontaktuppgifter till er kontaktperson för projektet.


Krav för att få bidrag

 • Föreningen ska vara ansluten till Folk You
 • Föreningen ska ha lämnat in årsmötesprotokoll, verksamhetsrapport samt stadgar.
 • 60% av föreningsmedlemmarna ska vara i åldern 6-25 år
 • Föreningen ska ha en tydlig demokratisk struktur som framgår i stadgarna
 • Föreningen ska vara registrerad och ha ett godkänt bankkonto. Privata konton är ej tillåtna!
 • Föreningen ska ha valt en föreningsrevisor
 • Varje projekt som beviljas bidrag ska tydligt annonsera med eller informera om att Folk You är medarrangör, oavsett om det är ett offentligt eller internt evenemang

Bedömning

Vid bedömning av ansökan tittar Folk You bland annat på detta:

 • Projektet gynnar demokrati genom en demokratiskt arbetande förening och/eller projektets process/genomförande/syfte
 • Projektet gynnar barn och unga verksamma, antingen genom deras involvering i projektplaneringen eller projektets målgrupp. Projektet ska alltså vara av unga, för unga, eller båda
 • Projektets koppling till folklig kultur (ex. folkmusik, folklig dans eller slöjd/hantverk)
 • Projektets medlemsrekryterande funktion
 • Projektets ekonomi, eventuella samarbetspartners mm.

Beslut

Beslut om projektbidragen skickas ut senast 14 dagar efter sista ansökningsdatu

Redovisning

Redovisning av bidraget sker via en digital blankett som skickas ut i samband med besked om bidraget.


Information angående Covid-19 (Coronaviruset)
Folk You vill uppmana alla våra medlemmar och medlemsföreningar att hålla sig uppdaterade och följa folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer med tanke på Covid -19. Om ni planerar att arrangera en sammankomst eller ett evenemang ska ni som arrangör göra en riskbedömning för att avgöra om det kan genomföras utan att ni riskerar att förvärra smittspridningen i Sverige och världen. Det är viktigt att alla tänker till en extra gång med sunt förnuft för att skydda er själva och varandra. Ta hand om er!

På folkhälsomyndighetens hemsida hittar ni uppdaterad samlad info som riktar sig till arrangörer här!

Ändrade planer i och med Covid-19
Folk Yous utgångspunkt med tanke på Covid-19 och beviljade projektbidrag är att visa förståelse och inte dra tillbaka bidrag i första hand.

Folk You vill stötta projekten i den mån det är möjligt även om projekt blir inställda, så länge det finns andra omkostnader att täcka. Om planerna för ert projekt ändras, så kan ni antingen komma med förslag på åtgärder så att ni kan få användning av bidraget på nya sätt, eller om ni har hjärnsläpp och behöver stöd så kan vi titta på ny plan tillsammans. Det viktiga är att ni hör av er till oss om planerna ändras.