Projektbidrag

Vårt projektbidrag går till vågade idéer och nyskapande arrangemang. Det kan vara en festival, danskurs eller kanske en folkdräktsuppvisning. Ja, föreningen kan egentligen söka för vad som helst. Framförallt vill vi stödja projekt som gynnar demokrati, kultur och ungas organisering och möjligheter att påverka.

Ansökningsperioder för projektbidrag 2021 är:

8 – 21 Mars

3 – 16 Maj

20 September – 3 Oktober

22 November – 5 December

Ansökningsformuläret finns längst ner på denna sidan.

Krav för att få bidrag:

  • Föreningen ska vara ansluten till Folk You
  • Föreningen ska ha lämnat in årsmötesprotokoll, verksamhetsrapport samt stadgar.
  • 60% av föreningsmedlemmarana ska vara i åldern 6-25 år
  • Föreningen ska ha en tydlig demokratisk struktur som framfår i stadgarna
  • Föreningen ska vara registrerad och ha ett godkänt bankkonto. Privata konton är ej tillåtet!
  • Föreningen ska ha valt en föreningsrevisor

Redovisning

Redovisning av bidraget sker via en digital blankett som skickas ut i samband med besked om bidraget.

Besked

Beslut om projektbidragen skickas ut senast 14 dagar efter sista ansökningsdatum.

Information angående Covid – 19 (Coronaviruset)

Folk You vill uppmana alla våra medlemmar och medlemsföreningar att hålla sig uppdaterade och följa folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer med tanke på Covid -19. Om ni planerar att arrangera en sammankomst eller ett evenemang ska ni som arrangör göra en riskbedömning för att avgöra om det kan genomföras utan att ni riskerar att förvärra smittspridningen i Sverige och världen. Det är viktigt att alla tänker till en extra gång med sunt förnuft för att skydda er själva och varandra. Ta hand om er!

På folkhälsomyndighetens hemsida hittar ni uppdaterad samlad info som riktar sig till arrangörer här!

Ändrade planer i och med Covid – 19

Folk Yous utgångspunkt med tanke på Covid-19 och beviljade projektbidrag är att visa förståelse och inte dra tillbaka bidrag i första hand.

Folk You vill stötta projekten i den mån det är möjligt även om projekt blir inställda, så länge det finns andra omkostnader att täcka. Om planerna för ert projekt ändras, så kan ni antingen komma med förslag på åtgärder så att ni kan få användning av bidraget på nya sätt, eller om ni har hjärnsläpp och behöver stöd så kan vi titta på ny plan tillsammans. Det viktiga är att ni hör av er till oss om planerna ändras.