Kulturens – vårt studieförbund!

Folk You samarbetar med Kulturens Bildningsverksamhet

Kulturens Bildningsverksamhet är ett studieförbund för, av och med kulturutövare. Det är ett religiöst och partipolitiskt obundet studieförbund som verkar för att främja demokratiska värden och ett starkt föreningsliv i folkbildningens anda.

Vad är folkbildning?
Folkbildning innebär att en grupp människor träffas frivilligt och lär av varandra runt ett utvalt tema – med andra ord så sysslar er förening redan med folkbildning! Studieförbunden arbetar med folkbildning och Kulturens bedriver folkbildning inom till exempel dans, musik, teater, hantverk, m.m.

Bilda studiecirkel
Om din förening har ett organisationsnummer, ett föreningskonto och stadgar så kan ni också samarbeta med Kulturens genom att bilda studiecirklar. En studiecirkel består av minst tre personer som utövar någon typ av kultur tillsammans. Arbete som sker i en förening, förutom styrelsemöten och årsmöte, kan också räknas som studiecirkel.

Detta kan din förening få när ni samarbetar med Kulturens

  • Verksamhetsmedel till er verksamhet och särskilda satsningar/projekt
  • Olycksfallsförsäkring som täcker både ledare och deltagare i verksamheten
  • Stöd till att kompetensutveckla ledare
  • Onlineutbildningar för föreningens alla medlemmar
  • Tillgång till nätverk över olika konstarter

Det är alltid kostnadsfritt att samarbeta med Kulturens, det enda ni behöver göra är att rapportera er verksamhet till dem. Exempel på verksamhet är olika former av kursverksamhet, koreografiarbete, medlemsträffar, musikrepetitioner, konserter, föreläsningar, workshops, vernissager, med mera. Verksamhetsmedel betalas sedan ut två gånger om året.

Vill du veta mer?

  • Kontakta Folk Yous verksamhetsledare Ina Molin på ina.molin@folkyou.se eller telefonnummer 076-024 225 90
  • Läs mer på Kulturens hemsida www.kulturens.se
  • Skicka ett mail till Kulturens på info@kulturens.se eller kontakta någon av deras sex regionala verksamhetsutvecklare. Deras mejladresser hittar du HÄR.