Hej medlem!

projektet Bäckadräkten - ett folkdräktsprojekt där manliga och kvinnliga ideal och normerna i den Svenska folkdräktstraditionen sammanvävs

Anmäl dig nu!

Är du ung och aktiv inom musik, dans eller hantverk? Kanske studerar du eller sysslar med din konstform på fritiden? Kanske går du i tankar om att utveckla dina...