Bidrag

Vi hjälper våra medlemsföreningar genom bidrag i olika former.
Har du en grym idé du vill genomföra men inte de ekonomiska förutsättningarna?
Hör av dig till oss för att se på vilket sätt vi kan stödja din förening! Vi hjälper till med annat också som till exempel administrativt arbete, idéutveckling, att hitta samarbetspartners eller hjälp med att skriva en ansökan.

emma.swensson@folkyou.se

Nedan finns mer detaljerad information om:

Ung och Pank?
Verksamhetsbidrag
Projektbidrag
Studiecirklar
Medlemsrabatter
Beviljade bidrag
Samarbetsprojekt

Redovisa


 Ung och Pank?

Våren och sommaren år 2017 delades 15.000 kr ut till 15 olika personer i resebidrag till sommarens festivaler och spelmansstämmor. Läs nedan om nästa omgång av Ung och Pank?.

Omgång #2 – Ung och Pank? Ta lektioner med din idol!

Ska du börja spela ett instrument? Eller spelar du redan, men vill få inspiration och hjälp med att utvecklas? Kanske vill du lära dig om bokföring, arrangörskap eller hur man går på lina?

Sök bidraget Ung och Pank? av Folket You Folket – sista ansökningsdatum 15 oktober år 2017!

Bidraget går till medlemmar i Folket You Folket som är i åldrarna 6 – 26 år.

Är du inte medlem? Ingen fara bli det här: Bli medlem!

Medlemskapet är gratis och måste förnyas varje år.

Folk You Folket
Alla som söker måste vara medlemmar i ideella föreningen Folk You Folket. Folk You Folket är Folk You’s största medlemsförening som verkar för att stötta unga i deras utövande inom folk, världsmusik och dans.

Kan personer som bor utomlands eller utländska medborgare räknas som medlemmar i Folk You Folket?
Medlemmar som är folkbokförda i Sverige men som bor utomlands tillfälligt eller har en ansökan om uppehållstillstånd i Sverige kan bli medlemmar i Folk You Folket.

Besök Folk You Folket på facebook!

Ansök genom att skicka en text med svar på följande frågor (max två A4-sidor) till emma.swensson@folkyou.se.

– Hur ser hösten ut för dig år 2017? Vad kommer vara din huvudsysselsättning?
– Vad vill du bli bättre på?
– Beskriv din erfarenhet i ämnet. Är du nybörjare eller har du provat på innan?
– Hur ser din målbild ut, beskriv vad du önskar lära dig på lektionerna?
– Om du vet vilken lärare du vill ha är det bra att skriva det i ansökan, om du inte vet och behöver hjälp med att hitta lärare hjälper Folk You Folket gärna till.

Riktlinjer för bidraget
Personer som inte redan har tillgång till lektioner i ämnet de söker bidrag för prioriteras. Folk You Folket ser gärna att bidraget fördelas med geografisk spridning över hela landet. Ämnet ska på något vis ha anknytning till genren folk, världsmusik och dans.

Varje bidragsansökan beviljas om högst 2000 kr per person och utbetalas mot uppvisad faktura från läraren. Det går också bra att läraren skickar fakturan direkt till Folk You (spara alla kvitton och fakturor). Om önskad lärare inte har eget företag är det bara att höra av sig till Folk You så löser vi det.

Redovisning
Redovisningen sker via en digitalblankett som skickas ut i samband med besked om bidraget.

Beviljade bidrag som inte redovisats med faktura från lärare senast den 20 december år 2017 dras tillbaka.

 


Verksamhetsbidrag

Alla föreningar som är anslutna till Folk You får varje år ett verksamhetsstöd som består av ett grundstöd och ett medlemsstöd.
2017 var grundstödet 2243 kr + 22,40kr per enskild medlem.

Exempel: En förening som har
100 medlemmar får 2243 kr + 2240 kr (22,40 * 100)

Krav för att få bidrag:

  • Föreningen ska vara ansluten till Folk You
  • Föreningen ska ha lämnat in årsmötesprotokoll, verksamhetsrapport samt stadgar.
  • 60% av föreningsmedlemmarana ska vara i åldern 6-25 år
  • Föreningen ska ha en tydlig demokratisk struktur som framfår i stadgarna
  • Föreningen ska vara registrerad och ha ett godkänt bankkonto

Verksamhetsbidraget behöver inte din förening ansöka om att få. Det betalas ut varje år till alla föreningar som är anslutna till oss.

 


Projektbidrag

Vårt projektbidrag går till vågade idéer. Det kan vara nyskapande arrangemang, en danskurs eller kanske en folkdräktsuppvisning. Ja, föreningen kan egentligen söka för vad som helst.

Sista ansökningsdatum för hösten år 2017 är 15 september och 15 november. Besked ges senast 10 dagar efter sista ansökningsdatum.

Krav för att få bidrag:

  • Föreningen ska vara ansluten till Folk You
  • Föreningen ska ha lämnat in årsmötesprotokoll, verksamhetsrapport samt stadgar.
  • 60% av föreningsmedlemmarna ska vara i åldern 6-25 år

Redovisning av bidraget sker via en digital blankett som skickas ut i samband med besked om bidraget.

Sök projektbidrag här via digitalblankett!

 


Studiecirklar

Genom Folk You kan ni anmäla studiecirklar. En studiecirkel består av minst tre personer som utövar någon typ av kultur tillsammans. Det finns många exempel. Ett band eller en dansgrupp kan bilda studiecirkel. Arbete som sker i en förening, förutom styrelsemöte och årsmöte, kan också räknas som studiecirkel. Föreningen rapporterar in timmar och får pengar per studietimme.

Vi samarbetar med Kulturens bildningsverksamhet.

För mer information om hur du ska göra kontakta
emma.swensson@folkyou.se


Medlemsrabatt

Nu kan medlemmar upp till 26 år teckna ett års prenumeration på musikmagasinet Lira för halva priset! Fantastisk tidning med spännande och inspirerande reportage, recensioner och tips om allt det senaste inom folkmusik och jazz. Dessutom följer en skiva med varje tidning så du kan lyssna på ny musik utvald av Liras redaktion.

Mejla till kampanj@lira.se för att starta prenumeration. Om du inte redan är medlem i Folk You kan du antingen bli det här Bli medlem! eller så kan du skriva ”Folk You” i ämnesraden i mailet till Lira så löser vi både prenumeration och medlemskap!

Vad är Lira?


Beviljade bidrag

År 2017

Hässleholms Folkforum Sommarfesten  – Projektbidrag 20.000 kr

År 2017 helgen 25-26 aug firar Sommarfesten i Hässleholm 40 år. Föreningen Hässleholm Folkforum har fått en hel dag till folkmusik. För att kunna boka kvalitativ folkmusik och kunna betala ut bra arvode till musikerna beviljades Hässleholm Folkforum 20.000 kr av Folk You till projektet.

Folk You Folket – Projektbidrag 20.000 kr

Ung och pank? – Folk You Folket bjuder på lektion med din idol!

Folk You Folket vill utlysa ett bidrag där medlemmar i föreningen i åldrarna 6 – 26 år kan ansöka om att få ersättning för lektioner inom genren folk, världsmusik och dans. Med detta projekt vill Folk You Folket möta ett behov som uppdagats hos våra medlemmar; att kunna erbjuda en extra slant till unga som hamnat mellan stolarna efter gymnasiet eller som vill få möjligheten till att ta extra lektioner av idoler och förebilder utanför skola och musik/dansläger. För att inte utesluta någon vill vi även ha öppna ramar för bidraget så att t.ex. unga arrangörer, organisatörer, ideella entusiaster etc även kan söka för att få fortbildning inom dessa områden, så länge det handlar om utbildning inom folk, världsmusik och dans.

Romska kvinno- och kulturföreningen i Malmö – projektbidrag 11.250 kr

Sökt bidrag för att kunna resa till internationell romsk sång och kultur festival i Cieochocinek, Polen. Föreningen ska framträda på festivalen, hämta inspiration och utöka sitt nätverk.

”Vi vill spela på denna festival för att utöka vårt nätverk, få ökad publicitet och visa upp vår akt för andra arrangörer, lära känna fler, samt för att få stå i rampljuset igen och känna glädjen av dela med sig av musiken och dansen.”

Videoklipp från festivalen!

”Vad har vi uppnått från det? jo vi har uppnått mycket glädje och vi fick lära oss att inte ge upp om det kommer till drömmar, som sagt “alla kan uppnå sin dröm” och det har vi gjort.”

Om festivalen

Festivalen är den största händelsen av romer i Europa, men även i världen. Det främsta syftet med festivalen är att visa upp romsk kultur i sin mångfald, förena romer mellan nationer, samt visa på de omvandlingar inom kultur som sker och har skett under årens lopp i samband med integrationen mellan nationer och romer. Festivalen tar emot flera tusen besökare och årets XXI International Song Festival Roma kultur och direktsänds i polsk tv.

Folkklubben  – 24.800 kr projektbidrag

Projekt dansbanan

Projekt Dansbanan är en mobil, interaktiv plattform i plykarbonat gjord för dans, lek och lärande. Dansbanans huvudsakliga syfte är att fungera som en högst flexibel dansbana där endast fantasin sätter gränser. I praktiken är dansbanan en stor tryckkänslig mobil dansyta i ”plexiglas” som är lyses upp av dioder och har ett helt programmerbart system. Detta innebär att vad som syns är beroende på behov och sammanhang. Med hjälp av sensorerna så kan vi bl.a mäta vikt, hastighet. Detta ger oss oändliga möjliga variationer på användningsområden.

Golvet kan känna av vart du rör dig, hur hårt du belastar underlaget. Detta kan generera t.ex olika färger, mönster.

Golvet kan spara rörelsemönster som t.ex kan användas som fotsteg, kroppar som ”långsamt” fader ut.

Golvet kan fungera som stöd vid danskurser

Interaktiva patchar (olika programmeringar beroende på aktiviteten på dansbanan) för barn eller vuxna där golvet kan generera olika lekar eller tävlingar.

Folklubben sökte bidrag för att göra en förstudie för att få en överblick av projektets potential, arbetsbelastning samt dess olika steg. Bidraget betalas ut i form av projektanställningar.


Samarbetsprojekt

Folk You finns för främja barn och ungas utövande inom folk, världsmusik och dans. Ibland är det bästa sättet att göra detta genom att stötta andra organisationer i deras projekt. Folk You kan gå in i samarbete med andra organisationer om det är stärkande för barn och unga inom genren, om det utökar Folk You’s nätverk och kan leda till fler framtida projekt tillsammans.

Samarbetsorganisationer år 2017:

Folkkollo – Popkollo Folkmusik

Årets unga folkmusikband/Folkmusikens hus

Skåne Folk Youth Ensemble

Folkbandskampen

Ethno Crowdfunding/Ethno Sweden

Nisses Folkmusikbuss

 


Redovisa

Redovisa projektbidrag

Reseersättning